Ταξιδιωτικοί Περιορισμοί - Κύπριοι του Εξωτερικού

Πατώντας στον τίτλο μεταφέρεστε στην επεξήγηση του κάθε μέτρου.

 

Απαγόρευση Πτήσεων
Στην Κύπρο έχει επιβληθεί απαγόρευση πτήσεων μέχρι και την 1η Μαίου 2020
Σχέδιο Σταδιακού και Ελεγχόμενου Επαναπατρισμού
Είναι σε εξέλιξη σχέδιο Σταδιακού και Ελεγχόμενου Επαναπατρισμού όσων επιτρέπεται να εισέλθουν στη Δημοκρατία.
΄Εκτακτο Φοιτητικό Επίδομα για Φοιτητές Εξωτερικού
Επίδομα €750 για όσους φοιτητές παραμένουν στη χώρα σπουδών τους, κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα.
Ιατροφαρμακευτική Αρωγή για Κυπρίους του Εξωτερικού
Διευθετήσεις με γιατρούς και ρυθμίσεις για όσους είναι αδύνατον να εξασφαλίσουν αναγκαία φαρμακευτική αγωγή εκεί όπου βρίσκονται.
Κύπριοι στην Ελλάδα
Ειδικές ρυθμίσεις και στοιχεία επικοινωνίας για Κύπριους, φοιτητές ή μη, που βρίσκονται στην Ελλάδα.
Κύπριοι στο Ηνωμένο Βασίλειο
Ειδικές ρυθμίσεις και στοιχεία επικοινωνίας για Κύπριους, φοιτητές ή μη, που βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο
Κύπριοι σε Άλλες Χώρες
Ειδικές ρυθμίσεις και στοιχεία επικοινωνίας για Κύπριους, φοιτητές ή μη, που βρίσκονται σε άλλες χώρες.
Στοιχεία Επικοινωνίας Διπλωματικών Αποστολών της Κύπρου
Ο κατάλογος με τα στοιχεία επικοινωνίας των διπλωματικών μας αποστολών.

Αναλυτικά τα μέτρα

Απαγόρευση Πτήσεων

Στην Κύπρο έχει επιβληθεί πλήρης απαγόρευση πτήσεων από και προς όλες τις χώρες μέχρι την 1η Μαίου 2020.

Η απαγόρευση αφορά όλες τις πτήσεις από και προς την Κύπρο από όλες ανεξαίρετα τις χώρες.

Εξαιρέσεις Πτήσεων:

 • Πτήσεις μεταφοράς εμπορευμάτων (cargo)
 • Πτήσεις προς την Κυπριακή Δημοκρατία άνευ επιβατών, προκειμένου να μεταφέρουν πρόσωπα που επιθυμούν να αναχωρήσουν από την Κύπρο.
 • Πτήσεις προς και από την Κυπριακή Δημοκρατία για ανθρωπιστικούς λόγους (humanitarian/ambulance/ repatriation flights)
 • Άλλες μεμονωμένες πτήσεις (Individual flights) για εξαιρετικές περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης, μετά από εξασφάλιση ειδικής άδειας από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Απαγορεύεται, για την ίδια περίοδο, η διενέργεια όλων των τοπικών πτήσεων μεταξύ του ιδίου αερολιμένα ή μεταξύ των αερολιμένων της Δημοκρατίας, με εξαίρεση των πτήσεων κρατικών αεροσκαφών.

Εξαιρούνται ακόμα της απαγόρευσης, οι τεχνικές πτήσεις (technical flights), οι οποίες πτήσεις θα επιτρέπονται μόνον κατόπιν ειδικής έγκρισης από την Μονάδα Ασφάλειας Πτήσεων του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Η απαγόρευση έχει τεθεί σε εφαρμογή την 03:00 ώρα Κύπρου της 21ης Μαρτίου 2020 και σήμερα είναι σε ισχύ μέχρι και την 24:00 ώρα Κύπρου της 1ης Μαίου 2020.

Σχέδιο Σταδιακού και Ελεγχόμενου Επαναπατρισμού

Είναι σε εξέλιξη σχέδιο Σταδιακού και Ελεγχόμενου Επαναπατρισμού όσων επιτρέπεται να εισέλθουν στη Δημοκρατία.
Ο επαναπατρισμός γίνεται με σειρά προτεραιότητας, όπως φαίνεται στις πιο κάτω “καρτέλες”. Για κάθε κατηγορία αιτητή που έχει προτεραιότητα, υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες που επίσης περιγράφονται πιο κάτω, προκειμένου να εκμεταλλευθεί την προτεραιότητα.
Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ή δεν υπάρχουν τα προαπαιτούμενα, ο αιτητής θα αναμένει τη σειρά του με βάση το πότε αιτήθηκε επαναπατρισμό στην πλατφόρμα του Υπουργείου Εξωτερικών και πόσοι άλλοι ενδιαφερόμενοι υπάρχουν για επαναπατρισμό την ίδια περίοδο.
Οι πτήσεις επαναπατρισμού είναι ειδικές πτήσεις που ναυλώνει η Δημοκρατία.
Η δήλωση ενδιαφέροντος για επαναπατρισμό γίνεται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας www.connect2cy.gov.cy. Πληροφορίες στην τελευταία “καρτέλα”.

Το δικαίωμα επαναπατρισμού αφορά τις πιο κάτω κατηγορίες προσώπων οι οποίες παρατίθενται κατά σειρά προτεραιότητας:

(i) όσοι έχουν μεταβεί σε χώρες του εξωτερικού για ιατρικούς λόγους καθώς και οι συνοδοι τους

(ii) όσοι είναι φοιτητές σε χώρες του εξωτερικού και οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

(iii) όσοι βρίσκονται στο εξωτερικό για ολιγοήμερη παραμονή και/ή για επαγγελματικούς ή υπηρεσιακούς λόγους

(iv) όσοι είναι Κύπριοι πολίτες με μόνιμη διαμονή στη Δημοκρατία και ευρίσκονται σε χώρες του εξωτερικού για σκοπούς προσωρινής εργασίας συμπεριλαμβανομένων του/της συζύγου και τέκνων τους

(v) όσοι είναι Κύπριοι πολίτες και εργάζονται ή φοιτούν σε σχολή στο εξωτερικό, σε περίπτωση που ένας εκ των γονέων του, ή αδερφός/αδερφή

(α) είναι ασθενείς σε προχωρημένο στάδιο και των οποίων η κατάσταση της υγείας τους είναι μη αναστρέψιμη

(β) έχουν αποβιώσει πρόσφατα

(vi) σε προπαρασκευαστικά προγράμματα (Foundation Courses) που θα τους επιτρέψουν να εγγραφούν στο πρώτο έτος προγράμματος πτυχιακού κύκλου σπουδών

(vii) στο πρώτο έτος προγράμματος πτυχιακού κύκλου σπουδών

(viii) Όλοι οι υπόλοιποι δικαιούχοι, δηλαδή Κύπριοι πολίτες, φοιτητές και μη, μόνιμα διαμένοντες στην Κυπριακή Δημοκρατία και άτομα που δικαιούνται να εισέλθουν στην Δημοκρατία με βάση τη Συνθήκη της Βιέννης.

Όσοι έχουν μεταβεί σε χώρες του εξωτερικού για ιατρικούς λόγους καθώς και τα πρόσωπα που τους συνόδευαν κατά την αναχώρηση τους από τη Δημοκρατία και κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους στο εξωτερικό:

Τα άτομα αυτά, πρέπει να κατέχουν βεβαίωση από τις κατά τόπους Διπλωματικές Αποστολές της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία εκδίδεται εφόσον οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία τεκμηριώνουν τους λόγους μετάβασης τους στο εξωτερικό (π.χ. ιατρικές βεβαιώσεις από το Κέντρο που έτυχαν ιατρικής νοσηλείας).

Οι σχετικές διατάξεις καθορίστηκαν με το Διάταγμα Αρ. 12 του Υπουργού Υγείας.

Όσοι είναι φοιτητές σε χώρες του εξωτερικού και οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες σύμφωνα με το Ανακοινωθέν του Υπουργείου Υγείας ημερ. 16/3/20

Τα πρόσωπα αυτά πρέπει να κατέχουν ειδική βεβαίωση που εκδίδεται μόνο κατόπιν αξιολόγησης των προαπαιτούμενων ιατρικών πιστοποιητικών, κατόπιν αίτησης, η οποία αποστέλλεται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου στο cyma@pis.cyma.org.cy.

Η βεβαίωση εκδίδεται από τριμελές Ιατροσυμβούλιο που απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), τον/την Επικεφαλής της κατά περίπτωση σχετικής Επιστημονικής Εταιρείας του ΠΙΣ και από Ιατρό του Δημοσίο που διορίζεται από τον Υπουργό Υγείας.

Ο φάκελος του κάθε αιτητή που υποβάλλεται ενώπιον του Ιατροσυμβουλίου για αξιολόγηση πρέπει να είναι πλήρης και να συμπεριλαμβάνει ιατρική έκθεση από τον θεράποντα ιατρό, με αναφορά στο ατομικό ιατρικό ιστορικό, την παρούσα κλινική κατάσταση, έκβαση τυχόν επιπλοκών στο πρόσφατο παρελθόν, ενεργό φαρμακευτική αγωγή, και τυχόν νοσηλεία, η οποία να συνοδεύεται από το σχετικό εξιτήριο από το νοσηλευτήριο.

Οι σχετικές διατάξεις καθορίστηκαν με το Διάταγμα Αρ. 12 του Υπουργού Υγείας.

Όσοι βρίσκονται στο εξωτερικό για ολιγοήμερη παραμονή και/ή για επαγγελματικούς ή υπηρεσιακούς λόγους.

Τα πρόσωπα αυτά, πρέπει να κατέχουν βεβαίωση από τις κατά τόπους Διπλωματικές Αποστολές της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία εκδίδεται εφόσον οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία τεκμηριώνουν τους λόγους μετάβασής τους στο εξωτερικό (π.χ. προσκόμιση αεροπορικών εισιτηρίων και βεβαίωση από τον εργοδότη).

Οι σχετικές διατάξεις καθορίστηκαν με το Διάταγμα Αρ. 13 του Υπουργού Υγείας.

Κύπριοι πολίτες με μόνιμη διαμονή τη Δημοκρατία που βρίσκονται σε χώρες του εξωτερικού για σκοπούς προσωρινής εργασίας, οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, όπως έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Υγείας στο Δελτίο Τύπου ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2020, περιλαμβανομένου του/της συζύγου και των τέκνων τους.

Τα πρόσωπα αυτά πρέπει να κατέχουν ειδική βεβαίωση που εκδίδεται μόνο μετά από αξιολόγηση των προαπαιτούμενων ιατρικών πιστοποιητικών που υποβάλλονται με αίτηση, η οποία αποστέλλεται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου στο cyma@pis.cyma.org.cy.

Η βεβαίωση εκδίδεται από τριμελές Ιατροσυμβούλιο που απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), τον/την Επικεφαλής της κατά περίπτωση σχετικής Επιστημονικής Εταιρείας του ΠΙΣ και από Ιατρό του Δημοσίου που διορίζεται από τον Υπουργό Υγείας.

Ο φάκελος του κάθε αιτητή, ο οποίος υποβάλλεται ενώπιον του Ιατροσυμβουλίου για αξιολόγηση πρέπει να είναι πλήρης και να συμπεριλαμβάνει ιατρική έκθεση από τον θεράποντα ιατρό, με αναφορά στο ατομικό ιατρικό ιστορικό, την παρούσα κλινική κατάσταση, έκβαση τυχόν επιπλοκών στο πρόσφατο παρελθόν, ενεργό φαρμακευτική αγωγή, και τυχόν νοσηλεία, η οποία να συνοδεύεται από το σχετικό εξιτήριο από το νοσηλευτήριο.

Οι σχετικές διατάξεις καθορίστηκαν με το Διάταγμα Αρ. 13 του Υπουργού Υγείας.

Όσων είναι Κύπριοι πολίτες και εργάζονται ή φοιτούν σε σχολές στο εξωτερικό, σε περιπτώσεις που ένας εκ των γονέων του ή αδερφός/αδερφή:

(α) είναι ασθενείς σε προχωρημένο στάδιο και των οποίων η κατάσταση της υγείας τους είναι μη αναστρέψιμη,

(β) έχουν αποβιώσει εντός των τελευταίων 15 ημερών:

Τα πρόσωπα αυτά πρέπει να κατέχουν ειδική βεβαίωση που εκδίδεται μετά από αξιολόγηση των προαπαιτούμενων ιατρικών πιστοποιητικών, κατόπιν αίτησης, η οποία αποστέλλεται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου στο cyma@pis.cyma.org.cy, από το τριμελές Ιατροσυμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), τον/την Επικεφαλής της κατά περίπτωση σχετικής Επιστημονικής Εταιρείας του ΠΙΣ και από Ιατρό του Δημοσίου, διοριζόμενο από τον Υπουργό Υγείας.

Ο φάκελος του κάθε αιτητή που θα υποβληθεί ενώπιον του Ιατροσυμβουλίου για αξιολόγηση και θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει λεπτομερή ιατρική έκθεση από τον θεράποντα ιατρό του ασθενούς.

Οι σχετικές διατάξεις καθορίστηκαν με το Διάταγμα Αρ. 13 του Υπουργού Υγείας.

Κύπριοι πολίτες που φοιτούν σε σχολές στο εξωτερικό και διαμένουν σε πανεπιστημιακές εστίες, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος σε προπαρασκευαστικά προγράμματα (foundation courses) που θα τους επιτρέπει να εγγραφούν στο πρώτο έτος προγράμματος πτυχιακού κύκλου σπουδών.

Τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει να αποστείλουν μέσω email στη διεύθυνση documents@mfa.gov.cy τα πιο κάτω αποδεικτικά στοιχεία:

(α) φοιτητική ταυτότητα,

(β) επιστολή ή τιμολόγιο ή βεβαίωση που να αποδεικνύει εγγραφή σε προπαρασκευαστικό πρόγραμμα (foundation course) ή στο πρώτο έτος προγράμματος πτυχιακού κύκλου σπουδών για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, στο οποίο να φαίνεται απαραιτήτως το όνομα του/της ενδιαφερόμενου/ης, και

(γ) επιστολή ή τιμολόγιο ή βεβαίωση που να αποδεικνύει ότι ο/η ενδιαφερόμενος/η διαμένει σε πανεπιστημιακή εστία για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

Ο κατάλογος των προσώπων αυτών, θα καταρτιστεί στη βάση των δεδομένων που οι ίδιοι οι αιτητές έχουν υποβάλει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Εξωτερικών www.connect2cy.qov.cy.

Οι σχετικές διατάξεις καθορίστηκαν με το Διάταγμα Αρ. 14 του Υπουργού Υγείας και σχετική Ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών.

Κύπριοι πολίτες που φοιτούν σε σχολές στο εξωτερικό και διαμένουν σε πανεπιστημιακές εστίες, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος στο πρώτο έτος προγράμματος πτυχιακού κύκλου σπουδών.

Τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει να αποστείλουν μέσω email στη διεύθυνση documents@mfa.gov.cy τα πιο κάτω αποδεικτικά στοιχεία:

(α) φοιτητική ταυτότητα,

(β) επιστολή ή τιμολόγιο ή βεβαίωση που να αποδεικνύει εγγραφή σε προπαρασκευαστικό πρόγραμμα (foundation course) ή στο πρώτο έτος προγράμματος πτυχιακού κύκλου σπουδών για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, στο οποίο να φαίνεται απαραιτήτως το όνομα του/της ενδιαφερόμενου/ης, και

(γ) επιστολή ή τιμολόγιο ή βεβαίωση που να αποδεικνύει ότι ο/η ενδιαφερόμενος/η διαμένει σε πανεπιστημιακή εστία για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

Ο κατάλογος των προσώπων αυτών, θα καταρτιστεί στη βάση των δεδομένων που οι ίδιοι οι αιτητές έχουν υποβάλει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Εξωτερικών www.connect2cy.gov.cy.

Οι σχετικές διατάξεις καθορίστηκαν με το Διάταγμα Αρ. 14 του Υπουργού Υγείας και σχετική Ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών.

Όλοι οι υπόλοιποι δικαιούχοι στους οποίους περιλαμβάνονται:

(i) Κύπριοι πολίτες, μόνιμα διαμένοντες στη Δημοκρατία, αλλοδαποί σύζηγοι και τα ανήλικα τέκνα τους,
(ii) όλοι οι νόμιμα διαμένοντες στη Δημοκρατία, ανεξαρτήτως υπηκοότητας.
(iii) πρόσωπα που δικαιούνται να εισέλθουν στη Δημοκρατία σύμφωνα με τη Συνθήκη της Βιέννης (αφορά διπλωμάτες και επίσημους εκπροσώπους άλλων κρατών).

Ο κατάλογος των προσώπων αυτών, θα καταρτιστεί στη βάση των δεδομένων και με τη σειρά προτεραιότητας ανάλογα με το πότε οι ίδιοι οι αιτητές έχουν υποβάλει αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Εξωτερικών www.connect2cy.gov.cy.

Οι σχετικές διατάξεις καθορίστηκαν με το Διάταγμα Αρ. 16 του Υπουργού Υγείας.

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων διεκπεραιώνει την επιχείρησης επαναπατρισμού μέσω ναυλωμένων πτήσεων.

Ο κατάλογος των προσώπων που επαναπατρίζονται με κάθε πτήση, καταρτίζεται στη βάση των δεδομένων που οι ίδιοι οι αιτητές έχουν υποβάλει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Εξωτερικών www.connect2cy.gov.cy.

Tο κόστος επαναπατρισμού των πολιτών θα βαρύνει τους ιδίους, εκτός:

 • στις περιπτώσεις όπου η πτήση θα παραχωρείται δωρεάν από τους αερομεταφορείς ή μέσω χορηγιών από άλλους φορείς
 • στις περιπτώσεις προσώπων που η Δημοκρατία έχει αποστείλει στο εξωτερικό για ιατρικούς λόγους.

Όλα τα πρόσωπα τα οποία εμπίπτουν που αφικνούνται στο έδαφος της Δημοκρατίας παραμένουν για 14 ημέρες από την άφιξή τους σε χώρους υποχρεωτικής απομόνωσης (καραντίνα) που υποδεικνύει η Δημοκρατία.

Μόνο τα πρόσωπα, τα οποία εμπίπτουν σε όσους έχουν μεταβεί στο εξωτερικό για ιατρικούς λόγους ή ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες και χρήζουν ιατρικής παρακολούθησης μπορούν, αντί υποχρεωτικής απομόνωσης (καραντίνα), να τεθούν από την άφιξή τους σε αυτοπεριορισμό για 14 ημέρες, κατόπιν σχετικής έγκρισης του Υπουργού Υγείας.

Όλα ανεξαιρέτως τα πρόσωπα, με την άφιξή τους στο έδαφος της Δημοκρατίας υποβάλλονται σε υποχρεωτική εξέταση για την ασθένεια του COVID-19 και στη συνέχεια ακολουθούνται οι πρόνοιες του σχετικού ιατρικού πρωτοκόλλου.

Η Δημοκρατία έχει εξασφαλίσει συνολικά 2.000 δωμάτια ξενοδοχείων, για την υποχρεωτική επιτήρηση (καραντίνα), για 14 ημέρες, όσων επαναπατρίζονται στην Κύπρο.

Ως εκ τούτου μπορεί να επαναπατρίζει περίπου 2.000 άτομα ανά δεκαπενθήμερο.

Το κόστος παραμονής στην καραντίνα αναλαμβάνεται από το Κράτος.

Όσοι επιθυμούν να επαναπατρισθούν, θα πρέπει να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Εξωτερικών connect2cy στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.connect2cy.gov.cy.

Στην ίδια πλατφόρμα θα πρέπει να δηλώσουν και το το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ενδιαφέρονται να επιστρέψουν. Η δήλωση δεν γίνεται για συγκεκριμένη ημέρα αλλά για δεκαπενθήμερο.

΄Εκτακτο Φοιτητικό Επίδομα για Φοιτητές Εξωτερικού

Όσοι φοιτητές/τριες σπουδάζουν στο εξωτερικό και μετά τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς παραμένουν εκτός Κύπρου, στη χώρα σπουδών τους, κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα δικαιούνται ειδικό επίδομα €750.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, μέχρι τις 22 Απριλίου, στον σύνδεσμο:

Επίδομα €750 σε φοιτητές εξωτερικού

Η διαδικασία καταβολής του επιδόματος έχει ήδη ξεκινήσει για τους δικαιούχους αιτητές.

Σε όσους φοιτητές και φοιτήτριες γίνεται η πληρωμή, ειδοποιούνται σχετικά με ηλεκτρονικό μήνυμα από το Υπουργείο Παιδείας.

Ιατροφαρμακευτική Αρωγή για Κυπρίους του Εξωτερικού

Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει προνοήσει ώστε να προσφέρει βοήθεια προκειμένου Κύπριοι πολίτες που βρίσκονται στο εξωτερικό και χρειάζεται να επικοινωνήσουν με ιατρό ή να λάβουν απαραίτητα φαρμακευτική αγωγή την οποία είναι αδύνατον να εξασφαλίσουν τοπικά στις χώρες όπου βρίσκονται να έχουν τη συνδρομή της πολιτείας.

Σε περιπτώσεις που υπάρχει ανάγκη για λήψη φαρμακευτικής αγωγής που είναι αδύνατον να εξασφαλιστεί τοπικά στις χώρες όπου βρίσκεται κάποιος Κύπριος πολίτης, τότε θα πρέπει να υποβάλει σχετικό αίτημα για αρωγή:

 • είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση comunit@mfa.gov.cy,
 • είτε εναλλακτικά καλώντας τον αριθμό (+357) 22 801000.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, και εφόσον τεκμηριώνονται αντικειμενικές δυσκολίες, θα καταβάλλεται προσπάθεια για αποστολή των φαρμάκων από την Κύπρο, εκεί όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Για το Ηνωμένο Βασίλειο ειδικά, επισημαίνεται ότι οι Κύπριοι πολίτες που βρίσκονται στη χώρα έχουν δικαίωμα να αποτείνονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) για σκοπούς εξασφάλισης της φαρμακευτικής τους αγωγής, στη βάση και σχετικής διμερούς συμφωνίας που βρίσκεται σε ισχύ.

Κύπριοι που βρίσκονται σε άλλες χώρες και χρειάζεται να επικοινωνήσουν με ιατρό μπορούν να επικοινωνούν με τις κατά τόπους διαπιστευμένες Διπλωματικές Αποστολές της Δημοκρατίας για να λαμβάνουν στοιχεία επικοινωνίας ιατρών με τους οποίους έχουν γίνει διευθετήσεις, εκεί όπου αυτό ήταν δυνατόν, για παροχή υπηρεσιών σε Κύπριους πολίτες.

Τα στοιχεία επαφής χωριστά για Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο και τον Υπόλοιπο Κόσμο βρίσκονται αμέσως πιο κάτω.

Κύπριοι στην Ελλάδα

Η Πολιτεία έχει προβεί σε ειδικές ρυθμίσεις για τους Κύπριους που βρίσκονται στην Ελλάδα ως ακολούθως:

Κύπριοι πολίτες που βρίσκονται στην Ελλάδα μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με τους πιο κάτω ιατρούς που μετέχουν στο δίκτυο:

ΑΘΗΝΑ
Δρ. Νίκος Ιωάννου — Καρδιολόγος +30 6932275185
Δρ. Αντώνης Πολυδώρου — Καρδιολόγος +30 6946825858
Δρ, Κώστας Χριστοδούλου — Γυναικολόγος +30 6944541571
Δρ. Μιχάλης Παπαδημητρίου — Χειρούργος ουρολόγος +30 6977998088
Δρ. Μιχάηλ Κυμίσης — Παθολόγος +30 6932967771
Δρ. Αντρέας Ζαμπάς — Γυναικολόγος +30 6972910006
Δρ. Σάββας Ιωαννίδης — Γενικός Χειρουργός +30 6944528132

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Δρ. Χαράλαμπος Χαραλάμπους — Παθολόγος +30 6944601449
Δρ. Δημήτρης Ευσταθίου — Χειρούργος +30 6945466070
Δρ. Χάρης Φωκάς — Καρδιολόγος +30 6944845244
Δρ. Λάμπρος Ραζής — Χειρούργος Οφθαλμίατρος +30 6979110033

ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Δρ. Νίκος Νικολαΐδης — Γυναικολόγος +30 6945383881

Αθήνα – Πρεσβεία:
Ξενοφώντος 2Α,
105 57 Αθήνα
Ελλάδα

Τηλ.: + 30 210 37 34 800
Τηλεομοιότυπο: + 30 210 725 88 86
Ηλεκτρ. Διεύθ.: athensembassy@mfa.gov.cy
Ιστοσελίδα: www.mfa.gov.cy/embassyathens

Θεσσαλονίκη – Προξενείο:
Ελ. Βενιζέλου 8
54624 Θεσσαλονίκη
Ελλάδα

Τηλ.: + 30 2310 260611, + 30 2310 260 625, + 30 2310 260 697
Τηλ. από Κύπρο: + 357 22 65 1411 (voip)
Τηλεομοιότυπο: + 30 2310 27 4984
Ηλεκτρ. Διεύθ.: consulatethess@mfa.gov.cy
Ιστοσελίδα: www.mfa.gov.cy/consulategeneralthessaloniki

Κύπριοι στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η Πολιτεία σε συνεργασία με την Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία Ηνωμένου Βασιλείου έχουν δημιουργήσει ένα μεγάλο δίκτυο υποστήριξης για τους Κύπριους που βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο για την παροχή ευρείας συνδρομής.
Επίκεντρο του δικτύου είναι η διαδικτυακή πλατφόρμα Covid-19: Gettingthroughthistogether.

Η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία Ηνωμένου Βασιλείου σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών, έχει λειτουργήσει τη διαδικτυακή πλατφόρμα:

Covid-19: Gettingthroughthistogether

Στην πλατφόρμα οποία παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες, συστάσεις και συνδρομή για Κύπριους επισκέπτες και φοιτητές που βρίσκονται αυτή την περίοδο στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και για την Κυπριακή παροικία Ηνωμένου Βασιλείου στα πιο κάτω θέματα:

 1. Ιατρική Βοήθεια
 2. Δωρεάν Πακέτο Τροφίμων
 3. Διαμονή
 4. Υποστήριξη σε θέματα Φυσικής και Ψυχικής Υγείας
 5. Εκπαιδευτική Υποστήριξη
 6. Υποστήριξη στα Άτομα Τρίτης Ηλικίας
 7. Υποστήριξη στην Προμήθεια Φαγητού
 8. Τοπική Διασύνδεση με Κυπρίους και Φορείς
 9. Νομική Συνδρομή

 

Ύπατη Αρμοστεία, Λονδίνο (Ηνωμένο Βασίλειο)
CyprusinUK@mfa.gov.cy
+44 207 3214100

Honorary Consulates of the Republic of Cyprus

Honorary Consul of Cyprus in Birmingham
Mr Costas Petrouis
costaspetrouis12@gmail.com

Honorary Consul of Cyprus in Bristol
Mr Athanasios Lazarides
lazalazarides@yahoo.com

Honorary Consul of Cyprus in Northern Ireland
Mr Nick Lestas
info@lestasconsulting.com

Honorary Consul of Cyprus in Scotland
Dr Constantinos Hajivassiliou
c.hajivassiliou@clinmed.gla.ac.uk

Vice-Honorary Consul of Cyprus in Scotland
Mrs Ridi Evridiki Stakis-Christie
evridikisc@gmail.com

Honorary Consul of Cyprus in Leeds
Mr Charles (Kikis) Kyriacou
cyprusleeds@gmail.com

National Federation of Cypriots in the UK
enquiries@cypriotfederation.org.uk

Cypriot Community Centre
cycc6363@gmail.com

The Midlands Greek & Cypriot Association
office@midlandsgreek.org

Hellenic Brotherhood of Manchester
gotn2018@gmail.com

Greek Orthodox Church of the Archangel Michael, Margate
info@gocmargate.org

Greek Orthodox Church of St. Nicholas, Cardiff
StNicholasCardiffGOC@gmail.com

Greek Orthodox Church and Community of St Peter and Paul, Bristol
father.george@blueyonder.co.uk

Κύπριοι σε Άλλες Χώρες

Κύπριοι που βρίσκονται σε άλλες χώρες μπορούν να επικοινωνούν με τις κατά τόπους διαπιστευμένες Διπλωματικές Αποστολές της Δημοκρατίας για να λαμβάνουν οποιαδήποτε συνδρομή είναι δυνατόν να τους παρασχεθεί.
Ακολουθεί ο κατάλογος με τα στοιχεία επικοινωνίας των διπλωματικών μας αποστολών.

Στοιχεία Επικοινωνίας Διπλωματικών Αποστολών της Κύπρου στο Εξωτερικό

Πιο κάτω βρίσκεται ο κατάλογος με τα στοιχεία επικοινωνίας των διπλωματικών μας αποστολών.
Για περισσότερες πληροφορίες, διευκρινίσεις ή για αναφορά προβλημάτων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων στο Υπουργείο Εξωτερικών, στον αριθμό +357 22 801000

Κατάλογος Διπλωματικών Αποστολών:

wdt_ID ΧΩΡΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ EMAIL ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ WEB
1 Ηνωμένο Βασίλειο Ύπατη Αρμοστεία, Λονδίνο CyprusinUK@mfa.gov.cy +44 207 3214100
2 Ελλάδα Πρεσβεία, Αθήνα athensembassy@mfa.gov.cy +30 210 3734800
3 Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Πρεσβεία, Άμπου Ντάμπι cyembadb@eim.ae +971 2 6654480
4 Ιορδανία Πρεσβεία, Αμμάν info@cyprusembassyamman.org +9626 5657467
5 Κίνα Πρεσβεία, Πεκίνο beijingembassy@mfa.gov.cy +86 10 6532 5057
6 Σλοβακία Πρεσβεία, Μπρατισλάβα office@cyembassy.sk +421 2 32788111
7 Ρουμανία Πρεσβεία, Βουκουρέστι fkritiotis@mfa.gov.cy +40 314336290
8 Αίγυπτος Πρεσβεία. Κάιρο hmavrommatis@mfa.gov.cy +20 227377012
9 Αυστραλία Υπάτη Αρμοστεία, Καμπέρα vzisimos@mfa.gov.cy +612 6281 0832
10 ΗΠΑ Γενικό Προξενείο, Νέα Υόρκη aphedonos@mfa.gov.cy +1 212 686 6016/7
11 Ελλάδα Γενικό Προξενείο, Θεσσαλονίκη smiltiades@mfa.gov.cy +30 231 026 0611
12 Δανία Πρεσβεία, Κοπεγχάγη perotokritou@mfa.gov.cy +4533 915888
13 Ρωσία Γενικό Προξενείο, Αγία Πετρούπολη spbconsulate@mfa.gov.cy +7 812 4562255
14 Λίβανος Πρεσβεία, Βηρυτός beirutembassy@mfa.gov.cy +961 1 213063
15 Σερβία Πρεσβεία, Βελιγράδι belgradeembassy@mfa.gov.cy +38111 3620002
16 Γερμανία Πρεσβεία, Βερολίνο konsulat@botschaft-zypem.de +49 30 3086830
17 Ουγγαρία Πρεσβεία, Βουδαπέστη budapestembassy@mfa.gov.cy +36 1 2666045
18 Ισπανία Πρεσβεία, Μαδρίτη madridembassy@mfa.gov.cy +34 915 783114
19 Γαλλία Πρεσβεία, Παρίσι paris@mfa.gov.cy +33 1 47208628
20 Ιταλία Πρεσβεία, Ρώμη romeembassy@mfa.gov.cy +39 06 8088365
21 Ισραήλ Πρεσβεία, Τελ Αβίβ tel_avivembassy@mfa.gov.cy +972 3 927 3000
22 Κατάρ Πρεσβεία, Ντόχα dohaembassy@mfa.gov.cy +974 44934390
23 Ελβετία Μόνιμη Αντιπροσωπεία, Γενεύη pm.geneva@mfa.gov.cy +41 22 5665410
24 Ιρλανδία Πρεσβεία, Δουβλίνο cchristodoulidou@mfa.gov.cy +353 1 6763060
25 Ρωσία Γενικό Προξενείο, Αικατερινούπολη ekaterinburg@mfa.gov.cy +7 343 282 9215
26 Ουκρανία Πρεσβεία, Κίεβο embassykiev@mfa.gov.cy +380 44 499 6450
27 Βραζιλία Πρεσβεία, Μπραζίλια hkafkarides@mfa.gov.cy +5561 35416892
28 Κουβέιτ Πρεσβεία, Πόλη του Κουβέιτ kuwaitembassy@mfa.gov.cy +965 256 20 580
29 Πορτογαλία Πρεσβεία, Λισαβόνα aignatiou@mfa.gov.cy +351 21 3194180
30 Πολωνία Πρεσβεία, Βαρσοβία warsawembassy@mfa.gov.cy +48 22 844 4577/0816
31 Τσεχία Πρεσβεία, Πράγα pragueembassy@mfa.gov.cy +420 281910536
32 Ιαπωνία Πρεσβεία, Τόκιο tokyocy@mfa.gov.cy +819017367606
33 Ολλανδία Πρεσβεία, Χάγη hagueembassy@mfa.gov.cy +31 70 217 2020
34 Κούβα Πρεσβεία, Αβάνα chancery@cyprusembassycuba.org +537 2125228/
35 Φινλανδία Πρεσβεία, Ελσίνκι helsinkiembassy@mfa.gov.cy +358 969 62820
36 Καναδάς Υπάτη Αρμοστεία, Οτάβα ottawahighcom@mfa.gov.cy +1 613 5639763
37 Βατικανό Πρεσβεία, Αγία Έδρα embcyprusholysee@tin.it +39 06 686 5758
38 Ρωσία Γενικό Προξενείο, Κρασνοτάρ emavrokefalos@mfa.gov.cy +7 861 221 4313
39 Ρωσία Πρεσβεία, Μόσχα moscowembassy@mfa.gov.cy +7 499 575 0310
40 Ομάν Πρεσβεία, Μουσκάτ cypemb@omantel.net.om +968 24699815
41 Ινδία Υπάτη Αρμοστεία, Νέο Δελχί delhihc@mfa.gov.cy +91 11 43586295/96
42 Νότιος Αφρική Υπάτη Αρμοστεία, Πρετόρια cpapademas@mfa.gov.cy +27 12 3463298
43 Παλαιστίνη Αντιπροσωπεία, Ραμάλα svladimirou@mfa.gov.cy +972 22413206
44 Ρωσία Γενικό Προξενείο, Σαμάρα msymeonidou@mfa.gov.cy +7 846 207 3351
45 Βουλγαρία Πρεσβεία, Σόφια sofiacyprus@mfa.gov.cy +359 296 17730/1
46 Σαουδική Αραβία Πρεσβεία, Ριάντ savgoustides@mfa.gov.cy +966114602203
47 Σουηδία Πρεσβεία, Στοκχόλμη stockholmembassy@mfa.gov.cy +46 8 245 008
48 Γαλλία Μόνιμη Αντιπροσωπεία, Στρασβούργο strasbourg@mfa.gov.cy +33 3 88249870
49 Ιράν Πρεσβεία, Τεχεράνη tehranembassy@mfa.gov.cy +98 212 2219842
50 Αυστρία Πρεσβεία, Βιέννη viennaembassy@mfa.gov.cy +431 5130630
51 ΗΠΑ Πρεσβεία, Ουάσινγκτον info@cyprusembassy.net +1 202 462 5772

Στοιχεία Επικοινωνίας Διπλωματικών Αποστολών της Κύπρου στο Εξωτερικό

Πιο κάτω βρίσκεται ο κατάλογος με τα στοιχεία επικοινωνίας των διπλωματικών μας αποστολών.
Για περισσότερες πληροφορίες, διευκρινίσεις ή για αναφορά προβλημάτων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων στο Υπουργείο Εξωτερικών, στον αριθμό +357 22 801000

Κατάλογος Διπλωματικών Αποστολών:

wdt_ID ΧΩΡΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ EMAIL ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ WEB
1 Ηνωμένο Βασίλειο Ύπατη Αρμοστεία, Λονδίνο CyprusinUK@mfa.gov.cy +44 207 3214100
2 Ελλάδα Πρεσβεία, Αθήνα athensembassy@mfa.gov.cy +30 210 3734800
3 Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Πρεσβεία, Άμπου Ντάμπι cyembadb@eim.ae +971 2 6654480
4 Ιορδανία Πρεσβεία, Αμμάν info@cyprusembassyamman.org +9626 5657467
5 Κίνα Πρεσβεία, Πεκίνο beijingembassy@mfa.gov.cy +86 10 6532 5057
6 Σλοβακία Πρεσβεία, Μπρατισλάβα office@cyembassy.sk +421 2 32788111
7 Ρουμανία Πρεσβεία, Βουκουρέστι fkritiotis@mfa.gov.cy +40 314336290
8 Αίγυπτος Πρεσβεία. Κάιρο hmavrommatis@mfa.gov.cy +20 227377012
9 Αυστραλία Υπάτη Αρμοστεία, Καμπέρα vzisimos@mfa.gov.cy +612 6281 0832
10 ΗΠΑ Γενικό Προξενείο, Νέα Υόρκη aphedonos@mfa.gov.cy +1 212 686 6016/7
11 Ελλάδα Γενικό Προξενείο, Θεσσαλονίκη smiltiades@mfa.gov.cy +30 231 026 0611
12 Δανία Πρεσβεία, Κοπεγχάγη perotokritou@mfa.gov.cy +4533 915888
13 Ρωσία Γενικό Προξενείο, Αγία Πετρούπολη spbconsulate@mfa.gov.cy +7 812 4562255
14 Λίβανος Πρεσβεία, Βηρυτός beirutembassy@mfa.gov.cy +961 1 213063
15 Σερβία Πρεσβεία, Βελιγράδι belgradeembassy@mfa.gov.cy +38111 3620002
16 Γερμανία Πρεσβεία, Βερολίνο konsulat@botschaft-zypem.de +49 30 3086830
17 Ουγγαρία Πρεσβεία, Βουδαπέστη budapestembassy@mfa.gov.cy +36 1 2666045
18 Ισπανία Πρεσβεία, Μαδρίτη madridembassy@mfa.gov.cy +34 915 783114
19 Γαλλία Πρεσβεία, Παρίσι paris@mfa.gov.cy +33 1 47208628
20 Ιταλία Πρεσβεία, Ρώμη romeembassy@mfa.gov.cy +39 06 8088365
21 Ισραήλ Πρεσβεία, Τελ Αβίβ tel_avivembassy@mfa.gov.cy +972 3 927 3000
22 Κατάρ Πρεσβεία, Ντόχα dohaembassy@mfa.gov.cy +974 44934390
23 Ελβετία Μόνιμη Αντιπροσωπεία, Γενεύη pm.geneva@mfa.gov.cy +41 22 5665410
24 Ιρλανδία Πρεσβεία, Δουβλίνο cchristodoulidou@mfa.gov.cy +353 1 6763060
25 Ρωσία Γενικό Προξενείο, Αικατερινούπολη ekaterinburg@mfa.gov.cy +7 343 282 9215
26 Ουκρανία Πρεσβεία, Κίεβο embassykiev@mfa.gov.cy +380 44 499 6450
27 Βραζιλία Πρεσβεία, Μπραζίλια hkafkarides@mfa.gov.cy +5561 35416892
28 Κουβέιτ Πρεσβεία, Πόλη του Κουβέιτ kuwaitembassy@mfa.gov.cy +965 256 20 580
29 Πορτογαλία Πρεσβεία, Λισαβόνα aignatiou@mfa.gov.cy +351 21 3194180
30 Πολωνία Πρεσβεία, Βαρσοβία warsawembassy@mfa.gov.cy +48 22 844 4577/0816
31 Τσεχία Πρεσβεία, Πράγα pragueembassy@mfa.gov.cy +420 281910536
32 Ιαπωνία Πρεσβεία, Τόκιο tokyocy@mfa.gov.cy +819017367606
33 Ολλανδία Πρεσβεία, Χάγη hagueembassy@mfa.gov.cy +31 70 217 2020
34 Κούβα Πρεσβεία, Αβάνα chancery@cyprusembassycuba.org +537 2125228/
35 Φινλανδία Πρεσβεία, Ελσίνκι helsinkiembassy@mfa.gov.cy +358 969 62820
36 Καναδάς Υπάτη Αρμοστεία, Οτάβα ottawahighcom@mfa.gov.cy +1 613 5639763
37 Βατικανό Πρεσβεία, Αγία Έδρα embcyprusholysee@tin.it +39 06 686 5758
38 Ρωσία Γενικό Προξενείο, Κρασνοτάρ emavrokefalos@mfa.gov.cy +7 861 221 4313
39 Ρωσία Πρεσβεία, Μόσχα moscowembassy@mfa.gov.cy +7 499 575 0310
40 Ομάν Πρεσβεία, Μουσκάτ cypemb@omantel.net.om +968 24699815
41 Ινδία Υπάτη Αρμοστεία, Νέο Δελχί delhihc@mfa.gov.cy +91 11 43586295/96
42 Νότιος Αφρική Υπάτη Αρμοστεία, Πρετόρια cpapademas@mfa.gov.cy +27 12 3463298
43 Παλαιστίνη Αντιπροσωπεία, Ραμάλα svladimirou@mfa.gov.cy +972 22413206
44 Ρωσία Γενικό Προξενείο, Σαμάρα msymeonidou@mfa.gov.cy +7 846 207 3351
45 Βουλγαρία Πρεσβεία, Σόφια sofiacyprus@mfa.gov.cy +359 296 17730/1
46 Σαουδική Αραβία Πρεσβεία, Ριάντ savgoustides@mfa.gov.cy +966114602203
47 Σουηδία Πρεσβεία, Στοκχόλμη stockholmembassy@mfa.gov.cy +46 8 245 008
48 Γαλλία Μόνιμη Αντιπροσωπεία, Στρασβούργο strasbourg@mfa.gov.cy +33 3 88249870
49 Ιράν Πρεσβεία, Τεχεράνη tehranembassy@mfa.gov.cy +98 212 2219842
50 Αυστρία Πρεσβεία, Βιέννη viennaembassy@mfa.gov.cy +431 5130630
51 ΗΠΑ Πρεσβεία, Ουάσινγκτον info@cyprusembassy.net +1 202 462 5772

ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ

©2024 Glafkos Clerides Institute proud of our Strong Legacy, we build a Brighter Future

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account