ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2020

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.47(Ι) του 1997
82(I) του 2000
52(Ι) του 2002
27(Ι) του 2006
96(Ι) του 2010
127(Ι) του 2010
90(Ι) του 2012
99(Ι) του 2012
124(Ι) του 2013
74(Ι) του 2015
44(Ι) του 2016
20(Ι) του 2017
135(Ι) του 2018
32(Ι) του 2020.
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμους του 1997 έως 2020 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και
ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμοι του 1997 έως (Αρ. 2) του 2020.
Τροποποίηση
του άρθρου 3
του βασικού
νόμου.
2. Η παράγραφος (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης «εκατόν πενήντα ευρώ (€150)» (τρίτη γραμμή) με τη φράση «τριακόσια ευρώ (€300)».

 

Τροποποίηση
του Πίνακα IV
του βασικού
νόμου.
3. Ο Πίνακας IV του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση, στην πέμπτη στήλη αυτού, έναντι του τελευταίου προνοούμενου σε αυτόν αδικήματος, του ποσού των «€150» με το ποσό των «€300» .
 

 

 

Tags:

©2024 Glafkos Clerides Institute proud of our Strong Legacy, we build a Brighter Future

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account