ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2018

Συνοπτικός τίτλος.

4 του 1978

23 του 1978

41 του 1979

164 του 1987

159 του 1988

196 του 1989

10 του 1991

57 του 1991

86(Ι) του 1994

104(Ι) του 1995

80(Ι) του 1999

153(Ι) του 1999

122(Ι) του 2002

146(Ι) του 2004

214(Ι) του 2004

106(Ι) του 2005

135(Ι) του 2005

72(Ι) του 2008

46(Ι) του 2009

136(Ι) του 2010

163(Ι) του 2012

197(Ι) του 2012

198(Ι) του 2012

91(Ι) του 2013

78(Ι) του 2014

79(Ι) του 2014

108(Ι) του 2015

188(Ι) του2015

37(Ι) του 2016

97(Ι) του 2017

44(I) του 2018

50(ι) του 2018.

 

1.    Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμους του 1978 έως (Αρ.2) του 2018 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμοι του 1978 έως (Αρ. 2) του 2018.
Τροποποίηση του άρθρου 5 στο βασικού νόμου. 2. Η τρίτη επιφύλαξη του εδαφίου (1Α) του άρθρου 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

 

(α) με την αντικατάσταση της φράσης «ο Έφορος δύναται με γνωστοποίηση του,» με τη  φράση «o Υπουργός Οικονομικών μπορεί, αν κρίνει σκόπιμο, να εκδίδει διάταγμα»· και

 

(β) τη διαγραφή της φράσης «για το φορολογικό έτος 2017».

 

 

Τροποποίηση του άρθρου 13 του βασικού νόμου. 3.    Η τέταρτη επιφύλαξη του εδαφίου (1) του άρθρου 13 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

 

(α) με την αντικατάσταση της φράσης «ο Έφορος δύναται με γνωστοποίηση του,» με τη  φράση «ο Υπουργός Οικονομικών μπορεί, αν κρίνει σκόπιμο, να εκδίδει διάταγμα»· και

 

(β) τη διαγραφή της φράσης «για το φορολογικό έτος 2017».

 

 

Tags:

©2024 Glafkos Clerides Institute proud of our Strong Legacy, we build a Brighter Future

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account