Ο ΠΕΡΙ ΛΟΙΜΟΚΑΘΑΡΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 260 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 6(α), (β), (γ) και (δ)

Ο Υπουργός Υγείας, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 6(α), (β), (γ) και (δ) του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, Κεφ. 260 και οι οποίες του εκχωρήθηκαν με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με ημερομηνία 10/3/2020, και μετά από σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 15/3/2020 με το παρόν Διάταγμα εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς:

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του κορωνοιού COVID – 19) Διάταγμα (Αρ. 3) του 2020.

2. Επειδή, η προστασία της δημόσιας υγείας και το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης αποτελούν ευθύνη της Δημοκρατίας και με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης της ασθένειας του κορωνοιού COVID-1 9, την προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και την αποτροπή πιθανής κατάρρευσης του συστήματος υγείας από τυχόν διασπορά του ιού, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνικές υποδομές που θα είναι αναγκαίες για τυχόν αντιμετώπιση της ραγδαίας εξάπλωσης του ιού και επειδή καθίσταται επιβεβλημένη η λήψη πρόσθετων αναγκαίων μέτρων, πέραν των Κανονισμών που είχαν εκδοθεί με το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του κορωνοιού COVID – 19) Διάταγμα (Αρ. 2) του 2020 ημερομηνίας 13/3/2020 και χωρίς επηρεασμό των Κανονισμών εκείνων, εκδίδονται οι ακόλουθοι Κανονισμοί:

α) Από τις 6.00 μ.μ. της 16ης Μαρτίου 2020 μέχρι την 30ή Απριλίου 2020 και ώρα 12 τα μεσάνυκτα, θα επιτρέπεται η είσοδος στην Κυπριακή Δημοκρατία, μόνο σε όσα πρόσωπα εξ’ εκείνων που δικαιούνται να εισέλθουν στη Δημοκρατία, τα οποία προσκομίζουν Ιατρικό Πιστοποιητικό εξέτασης του κορωνοιού όχι παλαιότερο των 4 ημερών από την ημερομηνία άφιξής τους, από εργαστήρια αναφοράς τα οποία είναι κρατικά ή έχουν συμφωνία με το Κράτος από το οποίο έχουν αναχωρήσει, για να διεξάγουν την εργαστηριακή ανάλυση για τον κορωνοιό και θα μεταφέρονται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους υποχρεωτικής καραντίνας για 14 ημέρες, καθαρά για προληπτικούς λόγους.

Νοείται ότι η πιο πάνω απόφαση ισχύει και δι’ όσους διέρχονται από τα σημεία διέλευσης μεταξύ των περιοχών που η Κυπριακή Δημοκρατία ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο και των κατεχομένων περιοχών, εκτός από καθαρά ανθρωπιστικές περιπτώσεις και μετά από σχετική έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών.

β) Αναστέλλεται η λειτουργία των πιο κάτω επιχειρήσεων από 06.00 π. μ. της 16ης Μαρτίου 2020 μέχρι τη 13η Απριλίου 2020 και ώρα 05.59 π.μ.:

• Εμπορικά κέντρα, πολυκαταστήματα
• Καφετέριες, καφενεία, μπαρ και όλες οι επιχειρήσεις εστίασης με εξαίρεση τις υπηρεσίες που προσφέρουν ή που θα έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν για κατ’ οίκον διανομή
• Κέντρα διασκέδασης
• Κινηματογράφοι, θέατρα, αίθουσες θεαμάτων
• Βιβλιοθήκες
• Μουσεία, αρχαιολογικοί και ιστορικοί χώροι
• Πρακτορεία τυχερών παιγνίων, καζίνο
• Αθλητικές εγκαταστάσεις, αθλητικοί όμιλοι, πολιτιστικοί όμιλοι και σωματεία
• Θεματικά πάρκα (λούνα παρκ κλπ)
• Κουρεία, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής-μασάζ

Νοείται ότι οι πιο πάνω επιχειρήσεις διατηρούν τη δυνατότητα να εκτελούν διοικητικές ή άλλες εργασίες κεκλεισμένων των θυρών με την τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής. γ) Αναστέλλεται η λειτουργία ξενοδοχείων και καταλυμάτων μέχρι και τις 30 Απριλίου 2020 τα οποία εν τούτοις δύνανται να συνεχίσουν τη λειτουργία τους για περίοδο 6 ημερών από την ημερομηνία ισχύος της αναστολής, για εξυπηρέτηση των υφιστάμενων πελατών τους.

δ) Διευκρινίζεται ότι δεν επηρεάζεται από τις ως άνω διατάξεις η λειτουργία εμπορικών ή άλλων υπηρεσιών που είναι ουσιώδεις ως προς την εύρυθμη λειτουργία τους Κράτους, όπως:

• Λιανεμπόριο τροφίμων (π.χ. υπεραγορές εφόσον θα τηρείται το μέτρο της παρουσίας στον ίδιο χώρο ανά πάση στιγμή αριθμού ατόμων συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, που δεν θα υπερβαίνει το 1 άτομο ανά 8 τ.μ. ωφέλιμου χώρου)
• Φαρμακεία
• Ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας (κλινικά εργαστήρια)
• Λαϊκές αγορές
• Φούρνοι και ζαχαροπλαστεία χωρίς τραπεζοκαθίσματα
• Βενζινάδικα
• Περίπτερα

Διευκρινίζεται ότι οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία αναστολής των εργασιών τους, δεν θα πρέπει να έχουν παρουσία στο χώρο εργασίας πέραν των 5 (πέντε) εργαζομένων.

ε) Ανεξαρτήτως των πιο πάνω, σε όλες τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού, του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα που δέχονται κοινό προς εξυπηρέτηση, δεν θα επιτρέπεται η παρουσία στον ίδιο χώρο, δηλαδή στο χώρο εξυπηρέτησης, ανά πάσα στιγμή αριθμού ατόμων συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, που δεν θα υπερβαίνει το 1 άτομο ανά 8 τ.μ. ωφέλιμου χώρου.

στ) Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα καθώς και οι υπηρετούντες στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία για τον ερχόμενο μήνα, από την Τρίτη, 17 Μαρτίου 2020 θα εργάζονται όπου είναι δυνατό από την οικία τους. Οι πιο πάνω υπηρεσίες θα λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας για επείγοντα θέματα και εξυπηρέτηση των πολιτών για έκτακτες ανάγκες.

Της πιο πάνω ρύθμισης εξαιρούνται οι ουσιώδες υπηρεσίες της Δημοκρατίας. Οι αρμόδιοι Υπουργοί/Υφυπουργοί και Προϊστάμενοι Ανεξάρτητων Υπηρεσιών/Γραφείων εξουσιοδοτούνται όπως καθορίσουν τις ανάγκες των Υπουργείων/Υφυπουργείων και των τμημάτων τους ή/και Ανεξάρτητων Υπηρεσιών/Γραφείων τους, για σωστό προγραμματισμό των εργασιών.

Όσον αφορά την Εκπαιδευτική Υπηρεσία, εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας να εκπονήσει πρόγραμμα για τις εκπαιδευτικές ανάγκες για όσο διαρκεί η αναστολή φοίτησης στα δημόσια σχολεία με στόχο, μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας, να αντιμετωπιστεί μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Ανεξαρτήτως των όσων έχουν αναφερθεί πιο πάνω και με στόχο την έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίηση των μέτρων που εξαγγέλλονται, οι υπηρετούντες στη δημόσια υπηρεσία, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και την εκπαιδευτική υπηρεσία θα υποχρεούνται, εφόσον δεν ευρίσκονται σε εντεταλμένη υπηρεσία ή σε κατ’ οίκον εργασία, εάν κριθεί αναγκαίο, να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και σε άλλους τομείς. Προς τούτο εξουσιοδοτούνται οι αρμόδιοι Υπουργοί/Υφυπουργοί και Προϊστάμενοι Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών/Γραφείων όπως καθορίσουν τις ανάγκες τους για σωστό προγραμματισμό των εργασιών.

ζ) Για τα κρατικά και ιδιωτικά νοσηλευτήρια από τις 16 Μαρτίου 2020 μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020 αποφασίζεται η:

• Αναβολή προγραμματισμένων χειρουργείων και εισαγωγών για ασθενείς των οποίων η κατάσταση της υγείας τους το επιτρέπει και δεν τίθεται κίνδυνος/απειλή για την ανθρώπινη ζωή,

• Ακύρωση επισκέψεων για αντιμετώπιση ψυχρών (μη επειγόντων) περιστατικών.

3. Το παρόν Διάταγμα τίθεται σε ισχύ, άμεσα, με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ,

Υπουργός Υγείας.

Tags:

©2024 Glafkos Clerides Institute proud of our Strong Legacy, we build a Brighter Future

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account