Νόμος - Ποινές μέχρι 3000 ευρώ για παραβάσεις του περί Λοιμοκάθαρσης+

Νόμος – Ποινές μέχρι 3000 ευρώ για παραβάσεις του περί Λοιμοκάθαρσης