Ινστιτούτο Γλαύκος Κληρίδης - Covid19 Πίνακας Ελέγχου και Διαδραστικός Χάρτης του Κόσμου

Κρούσματα

∑ = 43,374,933

Θάνατοι

∑ = 1,159,472

Αποθεραπεύθηκαν

∑ = 31,429,438

Ενεργοί

∑ = 10,786,023

Κρίσιμα

∑ = 77,802

Αρ. Τέστ

∑ = 782,101,858

Σημερινή Ενημέρωση

Νέα Κρούσματα

∑ = 51,480

Νέοι θάνατοι

∑ = 662

Τελευταία Ενημέρωση

Μέγιστη Τιμή 1603700299270