Περιεχόμενα

Οδηγός - Γενικές Οδηγίες

Ο τίτλος της κάθε κατηγορίας, ανάλογα με το χρώμα, υποδηλώνει την παρούσα κατάσταση όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα. Σε παρένθεση, η ημερομηνία που έχει προγραμματιστεί η αλλαγή του σημερινού στάτους.

Σε Όλους τους Χώρους:

Σε Κλειστούς Χώρους:

Ανοικτοί Δημόσιοι Χώροι

Απαγoρεύεται κάθε μαζική ή άλλη εκδήλωση, συγκέντρωση, παρέλαση, συναυλία σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους.

Όσες επιχειρήσεις δέχονται κοινό προς εξυπηρέτηση, μπορούν να επεκτείνουν το ωράριο λειτουργίας τους, ώστε να μην παρατηρείται συνωστισμός και συναθροίσεις πολλών προσώπων.

Ο αριθμός των ατόμων που επιτρέπονται, ανά πάσα στιγμή, στον χώρο εξυπηρέτησης δεν θα υπερβαίνει το 1 άτομο ανά 8τ.μ. ωφέλιμου χώρου, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων.

Όλες οι επιχειρήσεις οφείλουν να λαμβάνουν μέτρα για σηματοδότηση της απόστασης, τουλάχιστον δύο μέτρων, η οποία πρέπει να τηρείται από τους πολίτες κατά τη διάρκεια εξυπηρέτησης τους στα ταμεία εντός των καταστημάτων και στις ουρές αναμονής εκτός των καταστημάτων.

Όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών θα παραμένουν κλειστές κάθε Κυριακή, με εξαίρεση τα περίπτερα, χωρίς όμως να εμπορεύονται προϊόντα επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου τροφίμων και ποτών.

Εκδηλώσεις, Συγκεντρώσεις, Πολιτιστικοί - Αθλητικοί Χώροι

Απαγoρεύεται κάθε μαζική ή άλλη εκδήλωση, συγκέντρωση, παρέλαση, συναυλία σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους.

Όσες επιχειρήσεις δέχονται κοινό προς εξυπηρέτηση, μπορούν να επεκτείνουν το ωράριο λειτουργίας τους, ώστε να μην παρατηρείται συνωστισμός και συναθροίσεις πολλών προσώπων.

Ο αριθμός των ατόμων που επιτρέπονται, ανά πάσα στιγμή, στον χώρο εξυπηρέτησης δεν θα υπερβαίνει το 1 άτομο ανά 8τ.μ. ωφέλιμου χώρου, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων.

Όλες οι επιχειρήσεις οφείλουν να λαμβάνουν μέτρα για σηματοδότηση της απόστασης, τουλάχιστον δύο μέτρων, η οποία πρέπει να τηρείται από τους πολίτες κατά τη διάρκεια εξυπηρέτησης τους στα ταμεία εντός των καταστημάτων και στις ουρές αναμονής εκτός των καταστημάτων.

Όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών θα παραμένουν κλειστές κάθε Κυριακή, με εξαίρεση τα περίπτερα, χωρίς όμως να εμπορεύονται προϊόντα επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου τροφίμων και ποτών.

Θρησκευτική Λατρεία

Απαγορεύεται η προσέλευση σε χώρους θρησκευτικής λατρείας, όπως εκκλησίες, τεμένη και άλλους χώρους προσευχής.

Επιτρέπεται μόνο η παρουσία συγγενών πρώτου και δεύτερου βαθμού που δεν υπερβαίνουν τον αριθμό των 10 προσώπων.

Επιτρέπεται μόνο η παρουσία συγγενών πρώτου και δεύτερου βαθμού που δεν υπερβαίνουν τον αριθμό των 10 προσώπων.

Επιτρέπεται μόνο η παρουσία συγγενών πρώτου και δεύτερου βαθμού που δεν υπερβαίνουν τον αριθμό των 10 προσώπων.

Γραφεία - Τράπεζες - Γενικά Καταστήματα - Επιχειρήσεις

Απαγορεύεται η λειτουργία όλων των Γενικών Καταστημάτων και Επιχειρήσεων με κάποιες εξαιρέσεις.
Όλες οι επιχειρήσεις, είτε παραμένουν σε λειτουργία είτε όχι, και νοούμενου ότι εμπορεύονται προϊόντα, μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον.
Όλες οι επιχειρήσεις διατηρούν τη δυνατότητα να εκτελούν διοικητικές ή άλλες εργασίες που δεν άπτονται της εξυπηρέτησης κοινού, κεκλεισμένων των θυρών και με την τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής.

Συνίσταται η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εφαρμογή συστημάτων τηλεργασίας και εργασίας από το σπίτι.

Πρόσωπα που εμπίπτουν στις πιο κάτω κατηγορίες, δεν θα πρέπει να προσέρχονται σε χώρους εργασίας:

  1. Ευπαθών ομάδων όπως έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Υγείας (πληροφορίες εδώ)
  2. Εξήντα ετών και άνω.
  3. Με αναπηρίες.

Λιανικό Εμπόριο

Απαγορεύεται η λειτουργία όλων των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου με κάποιες εξαιρέσεις.
Όλες οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, είτε παραμένουν σε λειτουργία είτε όχι, μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον.
Όλες οι επιχειρήσεις διατηρούν τη δυνατότητα να εκτελούν διοικητικές ή άλλες εργασίες που δεν άπτονται της εξυπηρέτησης κοινού, κεκλεισμένων των θυρών και με την τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής.

Επιχειρήσεις Ιατρικής - Φαρμακευτικής Υφής

Επιτρέπεται η λειτουργία όλων των επιχειρήσεων και εργαστηρίων που σχετίζονται με την υγεία:

Απαγορεύεται η λειτουργία τις Κυριακές με εξαίρεση μόνο υπηρεσίες κατ’ οίκον διανομής.

Καθημερινά, από την ώρα έναρξης της λειτουργίας τους έως τις 10.00 π.μ. αποκλειστικά και μόνο πρόσωπα:

  1. Ευπαθών ομάδων όπως έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Υγείας (πληροφορίες εδώ)
  2. Εξήντα ετών και άνω.
  3. Με αναπηρίες.

Τρόφιμα - Ποτά - Περίπτερα

Επιτρέπεται η λειτουργία όλων των επιχειρήσεων και εργαστηρίων που σχετίζονται με την υγεία:

Όσες επιχειρήσεις δέχονται κοινό προς εξυπηρέτηση, μπορούν να επεκτείνουν το ωράριο λειτουργίας τους, ώστε να μην παρατηρείται συνωστισμός και συναθροίσεις πολλών προσώπων.

Ο αριθμός των ατόμων που επιτρέπονται, ανά πάσα στιγμή, στον χώρο εξυπηρέτησης δεν θα υπερβαίνει το 1 άτομο ανά 8τ.μ. ωφέλιμου χώρου, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων.

Όλες οι επιχειρήσεις οφείλουν να λαμβάνουν μέτρα για σηματοδότηση της απόστασης, τουλάχιστον δύο μέτρων, η οποία πρέπει να τηρείται από τους πολίτες κατά τη διάρκεια εξυπηρέτησης τους στα ταμεία εντός των καταστημάτων και στις ουρές αναμονής εκτός των καταστημάτων.

Όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών θα παραμένουν κλειστές κάθε Κυριακή, με εξαίρεση τα περίπτερα, χωρίς όμως να εμπορεύονται προϊόντα επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου τροφίμων και ποτών.

Απαγορεύεται η λειτουργία τις Κυριακές με εξαίρεση μόνο υπηρεσίες κατ’ οίκον διανομής.

Καθημερινά, από την ώρα έναρξης της λειτουργίας τους έως τις 10.00 π.μ. αποκλειστικά και μόνο πρόσωπα:

  1. Ευπαθών ομάδων όπως έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Υγείας (πληροφορίες εδώ)
  2. Εξήντα ετών και άνω.
  3. Με αναπηρίες.

Επιτρέπεται η λειτουργία των περιπτέρων τις Κυριακές, χωρίς όμως να εμπορεύονται προϊόντα επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου τροφίμων και ποτών, των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται κάθε Κυριακή.

Χώροι Εστίασης - Διασκέδασης - Αναψυχής - Στοιχήματος

Επιτρέπεται η λειτουργία όλων των επιχειρήσεων και εργαστηρίων που σχετίζονται με την υγεία:

Όσες επιχειρήσεις δέχονται κοινό προς εξυπηρέτηση, μπορούν να επεκτείνουν το ωράριο λειτουργίας τους, ώστε να μην παρατηρείται συνωστισμός και συναθροίσεις πολλών προσώπων.

Ο αριθμός των ατόμων που επιτρέπονται, ανά πάσα στιγμή, στον χώρο εξυπηρέτησης δεν θα υπερβαίνει το 1 άτομο ανά 8τ.μ. ωφέλιμου χώρου, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων.

Όλες οι επιχειρήσεις οφείλουν να λαμβάνουν μέτρα για σηματοδότηση της απόστασης, τουλάχιστον δύο μέτρων, η οποία πρέπει να τηρείται από τους πολίτες κατά τη διάρκεια εξυπηρέτησης τους στα ταμεία εντός των καταστημάτων και στις ουρές αναμονής εκτός των καταστημάτων.

Όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών θα παραμένουν κλειστές κάθε Κυριακή, με εξαίρεση τα περίπτερα, χωρίς όμως να εμπορεύονται προϊόντα επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου τροφίμων και ποτών.

Επιτρέπεται μόνο (προαιρετικά) η κατ’ οίκον διανομή (delivery) και ταχεία εξυπηρέτηση από το παράθυρο (Take Away – Drive Through).

Επιτρέπεται μόνο (προαιρετικά) η κατ’ οίκον διανομή (delivery) και ταχεία εξυπηρέτηση από το παράθυρο (Take Away – Drive Through).

Επιτρέπεται μόνο (προαιρετικά) η κατ’ οίκον διανομή (Delivery) και ταχεία εξυπηρέτηση από το παράθυρο (Take Away – Drive Through).

Επιτρέπεται μόνο (προαιρετικά) η κατ’ οίκον διανομή (Delivery) και ταχεία εξυπηρέτηση από το παράθυρο (Take Away – Drive Through).

Επιτρέπεται μόνο (προαιρετικά) η κατ’ οίκον διανομή (Delivery) και ταχεία εξυπηρέτηση από το παράθυρο (Take Away – Drive Through).

Επικοινωνίες - Τηλεπικοινωνίες - Μεταφορές

Επιτρέπεται η λειτουργία όλων των επιχειρήσεων και εργαστηρίων που σχετίζονται με την υγεία:

Επιτρέπεται μόνο κατά το μέρος που αφορά    υπηρεσίες   πληρωμής   λογαριασμών,    ανανέωσης    υπολοίπου, επισκευής και αντικατάστασης κινητών συσκευών.

Επιχειρήσεις παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και  υπηρεσιών μεταφορών (κούριερ).

Επιχειρήσεις παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και  υπηρεσιών μεταφορών (κούριερ).

Εξαιρείται η εξυπηρέτηση των πτήσεων που κατ’ εξαίρεση εγκρίνονται από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, καθώς και των πτήσεων που αφορούν την μεταφορά εμπορευμάτων (cargo flights).

Οικοδομική - Τουριστική Βιομηχανία

Επιτρέπεται η λειτουργία όλων των επιχειρήσεων και εργαστηρίων που σχετίζονται με την υγεία:

Επιτρέπεται μόνο η παρουσία μέχρι 3 ατόμων σε εργοτάξια, εκτός από περιπτώσεις έργων δημόσιας ωφελείας, για τα οποία θα εκδίδεται σχετική άδεια από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Αναστέλλεται η λειτουργία ξενοδοχείων, πλην όσων οι ιδιοκτήτες ή/και διαχειριστές έχουν συνάψει ή/και θα συνάψουν σχετικές συμφωνίες για :

(α)  Προσωρινή φιλοξενία προσώπων τα οποία θα παραμείνουν για 14 ημέρες από την άφιξη τους σε χώρους υποχρεωτικής απομόνωσης.

(β) Προσωρινή   φιλοξενία   ξένων   περιηγητών  οι   οποίοι   δεν   κατέστη   δυνατόν  να επιστρέψουν στις χώρες μόνιμης διαμονής τους

(γ)  Διπλωματικές αποστολές Κρατών ή/και διεθνείς Οργανισμούς με τις οποίες/με τους οποίους η Κυπριακή Δημοκρατία έχει συνομολογήσει διμερείς διακρατικές συμφωνίες ή διεθνείς συμβάσεις για προσωρινή φιλοξενία ξένων υπηκόων οι οποίοι δεν κατέστη δυνατόν να επιστρέψουν στις χώρες μόνιμης διαμονής του.

(δ) Για φιλοξενία αιτητών ασύλου ή άλλων ευάλωτων ομάδων πληθυσμού ή αιτητών διεθνούς προστασίας.

Αναστέλλεται η λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων, πλην όσων οι ιδιοκτήτες ή/και διαχειριστές έχουν συνάψει ή/και θα συνάψουν σχετικές συμφωνίες για :

(α)  Προσωρινή φιλοξενία προσώπων τα οποία θα παραμείνουν για 14 ημέρες από την άφιξη τους σε χώρους υποχρεωτικής απομόνωσης.

(β) Προσωρινή   φιλοξενία   ξένων   περιηγητών  οι   οποίοι   δεν   κατέστη   δυνατόν  να επιστρέψουν στις χώρες μόνιμης διαμονής τους

(γ)  Διπλωματικές αποστολές Κρατών ή/και διεθνείς Οργανισμούς με τις οποίες/με τους οποίους η Κυπριακή Δημοκρατία έχει συνομολογήσει διμερείς διακρατικές συμφωνίες ή διεθνείς συμβάσεις για προσωρινή φιλοξενία ξένων υπηκόων οι οποίοι δεν κατέστη δυνατόν να επιστρέψουν στις χώρες μόνιμης διαμονής του.

(δ) Για φιλοξενία αιτητών ασύλου ή άλλων ευάλωτων ομάδων πληθυσμού ή αιτητών διεθνούς προστασίας.

©2024 Glafkos Clerides Institute proud of our Strong Legacy, we build a Brighter Future

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account